Privacy Statement

Wij vinden het belangrijk dat aan Creagroen beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Toelichting

In september 2001 is de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht geworden. Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de burgers. Naast het gebruik van persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels gebonden. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming ingegaan en volgt de Wbp op.

In ons Privacy Statement kunt u lezen hoe wij omgaan met aan Creagroen beschikbaar gestelde persoonsgegevens.